Ֆինանսական բաժին

2022 ֆինանսական-հաշվետվություն — 1

2021 ֆինանսական-հաշվետվություն — 4

2021 ֆինանսական-հաշվետվություն — 3

2021 ֆինանսական հաշվետվություն

2021 ֆինանսական-հաշվետվություն — 2

2021 ֆինանսական-հաշվետվություն — 1

2020 ֆինանսական-հաշվետվություն-4

2020 ֆինանսական — հաշվետվություն — 3

2020 ֆինանսական-հաշվետվություն-2

Նախահաշիվ  2020

2020 ֆինանսական-հաշվետվություն — 1

2019 Արտաբյուջեի  հաշվետվություն

2019 ֆինանսական-հաշվետվություն -4

2019 ֆինանսական-հաշվետվություն — 3

2019  ֆինանսական-հաշվետվություն-2

2019 ֆինանսական-հաշվետվություն-1

Նախահաշիվ  2019

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-4

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-3

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-2

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-1

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-4

Նախահաշիվ 2018

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-3

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-2

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-1

1-ին եռամսյակ 2017

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

Նախահաշիվ-2016-1-1

Հաստիքացուցակ-2016