Վարչական կազմ

Տնօրեն՝  Լեռնիկ  Ազարյան

Տնօրենի  տեղակալ  ուսումնական  աշխատանքների  գծով, հայոց  լեզվի  և  գրականության  ուսուցչուհի՝  Մարինե  Նավասարդյան

 

Տնօրենի  տեղակալ  մասնագիտական  կրթական  աջակցության  գծով, մաթեմատիկայի  ուսուցչուհի՝  Թամարա  Գևորգյան

 

Զինղեկ, ՆԶՊ  ուսուցիչ՝ Կարեն  Մասումյան

 

 

Դաստիարակչական  աշխատանքների  կազմակերպիչ, երաժշտության  ուսուցչուհի՝  Անահիտ  Մկրտչյան