ՊԱՏԱՆԻ ԲՆԱԳԵՏ

Ֆիզիկայի  ուսուցչուհի  Լորիկ  Գրիգորյանի  ղեկավարությամբ <<Պատանի  բնագետ>>  խմբակի  սաները  դպրոցում  կատարում  են  լաբորատոր  փորձեր, ուսումնասիրում  շրջակա  միջավայրը, կատարում  երկրաբանական  չափումներ, լրացնում  ֆիզիկայի  վերաբերյալ  խաչբառեր: