ՄԵՐ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԸ

2018-2019  ՈՒՍՏԱՐԻ

Մայիսի  24-ին  հնչեց  2018-19 ուստարվա  վերջին  զանգը։ Դպրոցն  ավարտում  են  12-րդ  դասարանի  աշակերտներ  Մարիամ  Բեգլարյանը, Դավիթ  Բարսեղյանը, Անահիտ  Համբարձումյանը  և  Շահանե  Շեգունցը։

Բարի  երթ  սիրելի  շրջանավարտներ։

                              

 

2017-2018  ՈՒՍՏԱՐԻ

 

                                                          

2016-2017 ՈՒՍՏԱՐԻ  

2013-2014 ՈՒՍՏԱՐԻ  

 

2012-2013 ՈՒՍՏԱՐԻ

2011-2012 ՈՒՍՏԱՐԻ