Ներքին գնահատում

 

Դպրոցի  ներքին  գնահատում — 2021թ.

Դպրոցի  ներքին  գնահատում — 2020թ.

Դպրոցի  ներքին  գնահատում-2019թ.

Դպրոցի  ներքին  գնահատում-2018թ.

Դպրոցի  ներքին  գնահատում- 2017թ.