ՄԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ

Մեր  դպրոցում  սովորում  են  ոչ  միայն  գերազանց 

առաջադիմությամբ  աշակերտներ, այլ  նաև

  աշակերտներ, ովքեր  հաջողության  են  հասել 

սպորտի, արվեստի  և  այլ  բնագավառներում:Նրանք 

մասնակցել  են  տարբեր  մարզային, 

հանրապետական  մրցույթների  և  արժանացել 

մրցանակների: Նրանց  մասին  կարող  եք  կարդալ 

համապատասխան  էջերում: