Մեթոդմիավորումներ

2021-2022  ուստարում  Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցում

 գործում  են  երեք  մեթոդմիավորումներ՝

 

1. Տարրական  դասարանների  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ. Հովհաննիսյան

2. Հումանիտար  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Կ. Սիմոնյան

3. Բնագիտական  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ․ Ղազարյան

 

2020-2021  ուստարում  Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցում

 գործում  են  երեք  մեթոդմիավորումներ՝

 

1. Տարրական  դասարանների  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ. Հովհաննիսյան

2. Հումանիտար  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Կ. Սիմոնյան

3. Բնագիտական  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Ա․ ԴԱվթյան

 

2019-2020  ուստարում  Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցում

 գործում  են  երեք  մեթոդմիավորումներ՝

 

1. Տարրական  դասարանների  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ. Հովհաննիսյան

2. Հումանիտար  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Կ. Սիմոնյան

3. Բնագիտական  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Ա․ ԴԱվթյան

 

                        2018-2019  ուստարի

Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցում  գործում  են  երեք  մեթոդմիավորումներ՝
1. Տարրական  դասարանների  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ. Հովհաննիսյան

2. Հումանիտար  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Կ. Սիմոնյան

3. Բնագիտական  մեթոդմիավորում

Նախագահ՝  Լ. Գրիգորյան