Խորհուրդներ

Ձագիկավանի միջնակարգ  դպրոցում  իրենց  կանոնակարգային  գործառույթներն  են  իրականացնում՝

դպրոցի  կոլեգիալ  կառավարման  մարմինը՝  դպրոցական  խորհուրդը,

մանկավարժական  խորհուրդը,

ծնողական  խորհուրդը,

աշակերտական  խորհուրդը: