Լիցենզիա

Հայաստանի  Հանրապետության  կրթության  և  գիտության  նախարարի  03.03.2011 թ. թիվ  156-Ա/Ք  հրամանով  Ձագիկավանի  միջն.  դպրոցին  տրվել  է  տարրական, հիմնական  և  միջնակարգ   հանրակրթական  ծրագրերով  գործունեության  լիցենզիա:
ՀՀ  ԿԳ Նախարարի  հրամանը