ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ

2021 թ-ի  դեկտեմբերի  10-ին  կայացած մանկավարժական  խորհրդի  արտահերթ  նիստի  արձանագրություն:

2021 թ-ի դեկտեմբերի  9-ին  կայացած  ծնողական  խորհրդի  արտահերթ  նիստի  արձանագրություն:

Հայտարարություն

 

2021 թ. դեկտեմբերի  9-ին  տեղի  կունենա  ծնողական  խորհրդի  նիստ, իսկ  դեկտեմբերի  10-ին՝ Մանկավարժական  խորհրդի  նիստ.

Օրակարգ՝

  1. Ձագիկավանի  միջնակարգ  դպրոցի  2021-2026 թթ. զարգացման  ծրագրի  ներկայացում, կարծիքների  քննարկում:

Զարգացման ծրագիր 2021 — 2026 թթ.

Զարգացման ծրագիր 2016 — 2021 թթ.