Քննությունները դպրոցում

Հունիսի 2-ին  և  5-ին  4-րդ  դասարանի  աշակերտները  հանձնեցին  ավարտական  քննություններ  մայրենի  և  մաթեմատիկա  առարկաներից։