Ֆինանսական բաժին

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-2

2018 ֆինանսական-հաշվետվություն-1

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-4

Նախահաշիվ 2018

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-3

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-2

2017 ֆինանսական-հաշվետվություն-1

1-ին եռամսյակ 2017

1-ին եռամսյակ

2-րդ եռամսյակ

3-րդ եռամսյակ

4-րդ եռամսյակ

Նախահաշիվ-2016-1-1

Հաստիքացուցակ-2016